Stapeltellen.nl

Stapeltellen.nl

Rot13 (decryption key)

Bij Rot13 worden alle letters in de tekst 13 tekens opgeschoven in het alfabet. Getallen, leestekens en letters met accenttekens blijven ongewijzigd.